منوی اصلی

پیوندها

تبلیغات

ورود کاربران

شرح وظایف کمیسیون برنامه، بودجه 

 

۱-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمدها و هزینه ها.

۲-بررسی و اعلام نظریه در خصوص آیین نامه های پیشنهادی که به صورت طرح یا لایحه توسط شورا یا شهردای تهیه می شود جهت ارائه و تصویب نهایی به شورا

۳-بررسی صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری و شورا ارائه آن به شورا جهت تایید شورا

۴-بررسی بودجه و اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات وابسته به شهرداری و ارائه آن جهت تصویب به شورا

۵-همکاری با خزانه دار جهت تهیه بودجه و اصلاح و متمم بودجه شورا وارائه به ریاست شورا توسط خزانه دار جهت تایید و طرح درجلسه شورا برای تصویب

۶-بررسی وامهای پیشنهادی شهرداری وارائه جهت تصویب شورا

۷-بررسی معاملات و نظارت بر آنها اعم ازخرید و فروش مقاطعه اجاره و استیجاره با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها و ارائه جهت تصویب به شورا

۸-بررسی اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری و ارائه آن به شورا باحفظ ایجاد بهترین ساختار با مشارکت واحد حقوقی شورا

۹-بررسی لوایح ، طرح ها در برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوعو میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از طرف وزارت کشور ابلاغ می شود.

۱۰-بررسی نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن و ارائه آن به شورا جهت تصویب .

۱۱-بررسی تشکیلات موجود شهرداری و سازمانهای وابسته به شهرداری

۱۲-بررسی صورتحسابهای ماهانه درآمد و هزینه شهرداری و اعلام نظریه به خزانه دار شورا جهت ارائه به شورای اسلامی شهر .

۱۳-همکاری و ارائه خدمات کارشناسی به سایر کمیسیونهای متشکله شورا درصورت درخواست آنان.

۱۴-اجرای سایر وظایف مالی و اقتصادی و حقوقی محوله از قوانین و دستورالعملهای مربوطه به شورای اسلامی شهر .

تصویر تصادفی

L_718d841c-660d-411a-8960-644d51a0ed31.jpg

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

296251
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
70
192
874
290892
2348
4879
296251

امروز: چهارشنبه، 01 اسفند 1397

تبلیغات