منوی اصلی

پیوندها

تبلیغات

ورود کاربران

آگهـی مناقصه عمومی

 (یک مرحله ای)نوبت اول

1-مناقصه گذار :شهرداری بیدستان

2- موضوع مناقصه :خرید آسفالت 13-0 استاندارد به میزان 1000 تن

3-برآورد اولیه: 1/500/000/000 ریال

4-مدت اجرای کار: 5 ماه

5-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانكي يا وجه نقد به حساب3100000816009بانك ملی شعبه بیدستان به نام شهرداری بیدستان به مبلغ 75/000/000 ریال

4-مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز از محل امور قراردادهای شهرداری بیدستان

-جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه درج گردیده است.

5-تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری بیدستان :پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/03/19

6- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات: روز یکشنبه مورخ 97/3/20 ساعت 14/30

-برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات رجوع شود.

-این آگهی در سایت اینترنتی شهرداری بیدستان به آدرس                WWW.BIDESTANCITY.IR درج شده است.

-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

7-زمان چاپ دوم آگهی : یک هفته پس از چاپ نوبت اول

 

شماره تماس: 32328695-028

تصویر تصادفی

L_718d841c-660d-411a-8960-644d51a0ed31.jpg

اوقات شرعی

آمار بازدیدکنندگان سایت

292123
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
143
138
143
286311
3099
7112
292123

امروز: شنبه، 29 دی 1397

تبلیغات